ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਾਗਬਾਨੀ(ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਈ-2022)

PSSSB SUPERVISOR BAGBANI Recruitment 2022 | PSSSB SUPERVISOR Bharti 2022 | PSSSB SUPERVISOR AGRICULTURE recruitment 2022 | PSSSB Bharti 2022 | Punjab Govt Jobs May 2022 | Punjab Jobs JOBLELE.COM | Punjab Subordinate Services Selection Board – PSSSB recently started a new job recruitment for 28 SUPERVISOR BAGBANI Posts | Govt Jobs in Punjab 2022 – Punjab Govt Jobs May 2022 – Latest Punjab Govt Jobs in June 2022 – Punjab Govt Jobs 2022 joblele.com – joblele.com Punjab. PSSSB Recruitment 2022 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ / DEPARTMENT ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ / ELIGIBLE CANDIDATESਜਿਨ੍ਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ / CANDIDATES HAVING REQUIRED QUALIFICATION
ਅਪਲਾਈਕਰਤਾ (ਪੁਰਸ਼ ਯਾਂ ਇਸਤਰੀ) / APPLICANT GENDERਪੁਰਸ਼ + ਇਸਤਰੀ (MALE & FEMALE BOTH)
ਆੱਨਲਾਈਨ APPLICATION ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ / ONLINE APPLICATION START DATE 18 MAY 2022
ਆੱਨਲਾਈਨ APPLICATION ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ / ONLINE APPLICATION END DATE18 JUNE 2022 UP TO 5 PM EVENING
ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ22 JUNE 2022
ਤਨਖਾਹ / SALARY 25500 /-
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ / ADVERTISEMENT NUMBER 05 – 2022
www.joblele.com

ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ / POSTS DETAIL :-

ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਾਗਬਾਨੀ28
www.joblele.com

ਲੋੜੀਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ / EDUCATIONAL QUALIFICATION:–

ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਾਗਬਾਨੀ Should possess atleast 10+2 Educational Qualification and
Certificate in Gardening Training in Horticulture or in
Agriculture from a recognized University/Institution.
www.joblele.com

ਉਮਰ ਸੀਮਾ:-

18-37 ਸਾਲ  (ਮਿਤੀ 01-01-2022 ਤੱਕ)
www.joblele.com

FEES DETAIL:-

FEES DETAIL GEN (1000)

SC,BS,EWS (250)

ESM (200)

PHY HANDICAPPED (500)

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ / APPLY LINK

MODE OF APPLICATIONONLINE
FEES PAYMENTONLINE
ADVERTISEMENT PDFFULL ADVERTISEMENT ATTACHED BELOW
APPLY ONLINE https://sssb.punjab.gov.in/OnlineApps.html
JOBLELE.COM

DETAILED ADVERTISEMENT:-

FOR SYLLABUS AND TEST DATES CHECK JOBLELE.COM REGULARLY

Leave a Reply

Your email address will not be published.